“Бүтээмжийг бүх нийтийн хүртээл болгох”

Сургалт, арга хэмжээ

10-р сар, 2020

Арга хэмжээ байхгүй байна.

Ажлын байр

ЭКСПЕРТ
ОФФИС МЕНЕЖЕР
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Судалгаанд хамрагдах

Хамтрагч байгууллагууд