Монголын Бүтээмжийн Төв нь 2019 оны 09-р сарын 19-ний өдөр “Авто Тээврийн Үндэсний Төв”-ийн ажилтан, албан хаагчдад Бүтээмжийн тухай ойлголт, бүтээмж дээшлүүлэх арга хэрэгслүүд, хэмжилт гэсэн сэдвүүдээр сургалт орлоо.