Азийн бүтээмжийн байгууллагын Дарга нарын 61 дэх удаагийн хурал 2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр Манила хотноо амжилттай эхэллээ. Уг дээд шатны уулзалтаар 2019-2020 оны төлөвлөгөө болон Азийн бүтээмжийн байгууллагын 2025 он хүртэлх хэтийн зорилго, стратегийг хянан хэлэлцсэн юм.