Монголын бүтээмжийн төв нь “Айсмарк” ХХК-д 2019.07.18-2019.09.12 хүртэл “Өртгийн урсгалын зураглалын тооцоолол” сэдэвт төслийг амжилттай хэрэгжүүллээ.