Бүтээмжийн мэргэжилтэн бэлтгэх “Бенчмаркинг түвшин тогтоолт” сэдэвт ахисан түвшний сургалт амжилттай эхэллээ.