Монголын бүтээмжийн төв болон Азийн бүтээмжийн байгууллага хамтран зохион байгуулж буй “Бизнесийн төгөлдөршлийн тогтолцоо” сэдэвт сургалт “МИАТ” ХК дээр амжилттай эхэллээ. АББ-ын Эксперт ноён Гай Гордон сургагч багшаар ажиллаж байна.