Та бүхэнд Монголын бүтээмжийн төвөөс жил бүр зохион байгуулдаг “Бүтээмжийн мэргэжилтэн бэлтгэх” анхан болон ахисан шатны сургалтуудын 1999-2019 оны төгсөгчдөөс манай сургалтанд хамрагдсанаар олж авсан мэдлэг, ур чадвар, хэрэгжүүлсэн төслүүдийн үр дүнгийн талаар авсан асуулгын хураангуйг хүргэж байна. Зургуудаасаа илгээсэн “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын хамт олондоо баярлалаа!