Монголын Бүтээмжийн Төв нь 2019 оны 09 сарын 18-ны өдөр “ДЦС-3” ТӨХК-ийн Чанарын дугуйлангийн багуудын ахлагч нар, шинээр элссэн гишүүдэд ЧД-ийн менежментийн аргуудын талаарх сургалтыг зохион байгууллаа.