Энэхүү сургалт нь олон улсын стандартын байгууллагын хүлээн зөвшөөрсөн гэрчилгээт цахим сургалт бөгөөд 9 дүгээр сарын 21-30нд амжилттай явагдаж дууслаа.