Азийн бүтээмжийн байгууллагын ОУ-ын сургалт, арга хэмжээнд Монголын бүтээмжийн төвийн шугамаар хамрагдсан оролцогчид олж авсан мэдлэг, туршлагаа бусдад түгээх, харилцан санал солилцох “Мэдлэг хуваалцах нээлттэй цахим өдөрлөг” зохион байгуулагдана.
Бүртгэл хязгаартай тул урьдчилан бүртгүүлнэ үү! /Үнэ төлбөргүй/

Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec