Азийн бүтээмжийн байгууллагаас зохион байгуулсан ОУ-ын сургалт, арга хэмжээнд Монголын бүтээмжийн төвийн шугамаар хамрагдаад ирсэн оролцогч нар олж авсан мэдлэг, туршлагаа бусдад түгээх, харилцан санал солилцох “Мэдлэг хуваалцах нээлттэй өдөрлөг” зохион байгуулагдана.
Бүртгэл хязгаартай тул урьдчилан бүртгүүлнэ үү! /Үнэ төлбөргүй/