Монголын бүтээмжийн төвийн харилцагч “Мөнхийн үсэг” ХХК-ийн нийт ажилчдад “Ажлын соёл 5С, Кайзэн саналын системийг хэрэгжүүлэх нь” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.
#MPO