Монголын бүтээмжийн төвөөс жил бүр зохион байгуулдаг “Бүтээмжийн мэргэжилтэн бэлтгэх” вакуум сургалтын 21 дэх элсэлтийн оролцогчид Голомт банкны Кайзэн хорооны үйл ажиллагаа, мөн түүнчлэн “ДЦС-3” ТӨХК-ийн бүтээмж, чанар дээшлүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрүүдтэй танилцлаа. Тэргүүн туршлагаас хуваалцсан байгууллагууддаа баярлалаа.