Тэсо ХХК-ийн удирдах түвшний ажилтнуудад Бизнесийн төгөлдөршил, дотоод үнэлгээ хийх арга аргачлалаас танилцуулах сургалт зохион байгуулагдлаа.