Нийслэл хот үүсгэн байгуулагдсаны 380 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулагдаж буй “ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СОЁЛ 5S –ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА” төслийн хүрээнд Нийслэлийн 6 дүүргийн худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжид Бүтээмж чанарын талаар үндсэн ойлголт, Үйлчилгээний соёл, Бүтээмж дээшлүүлэх арга хэрэгсэл 5С-ийн талаар сургалтыг НЗДТГ-тай хамтран зохион байгууллаа.