2009 – 2012 онуудад

Японы ТАМСЕК сангийн шугамаар Сингапур улсад 90 Бүтээмжийн мэргэжилтэн бэлтгэгдэв

Гишүүн орнуудыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд Бүтээмжийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч загвар компанийн төсөл

НХХЯ-ны “Үндэсний хэмжээнд бүтээмжийн хөдөлгөөн өрнүүлэх ажлын сонгон шалгаруулалт”-аас бүтээмжийн хөдөлгөөн өрнүүлэх байгууллагаар ажиллав

“Бүтээмжийн үндсэн арга хэрэгслүүдийн хэрэгжилт ба загвар компани” сэдэвт тэргүүн туршлага хуваалцах Үндэсний семинар болов

МБТ-ийн ТУЗ-ийн дарга  Я.Эрхэмбаяр АББ-ын 1-р дэд даргаар томилогдов

Бүтээмжийн хөдөлгөөн үүссэний 20 жилийн ойн Бүтээмжийн өдөрлөг зохион байгуулагдав