Бүтээмжийн үүсэл, санаачилга

1992 – 1999 онуудад МБТ байгуулагдаж, АББ-ын гишүүн улс [...]