БНСУ-ын Бүтээмжийн төв, Монголын бүтээмжийн төв харилцан ойлголцлын санамж бичиг үзэглэж хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхээр болов.

МБТ нь БНСУ-ын Бүтээмжийн Төвтэй 2017 оны 6 [...]

2019-02-19T07:18:12+00:00

БНСУ-ын Бүтээмжийн төвийн тусламжтайгаар олон улсын зайны сургалтын төвийг байгуулж, нээлтээ хийв

МБТ нь БНСУ-ын Бүтээмжийн Төвтэй 2016 онд Харилцан ойлголцлын [...]

2019-02-19T07:18:01+00:00

АББ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Доктор.Санти Каноктанапорн Монголын Бүтээмжийн Төвд албан ёсны айлчлал хийв.

Азийн Бүтээмжийн Байгууллагын (АББ) Ерөнхий нарийн бичгийн дарга [...]

2019-02-19T07:17:40+00:00