“Дижитал хөдөө аж ахуйн бизнес” сэдэвт ОУ- семинар амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Монголын Бүтээмжийн төв, Азийн бүтээмжийн байгуу ллага нь Хүнс, хөдөө [...]

2019-02-22T03:25:19+00:00

Непалын үндэсний бүтээмж, эдийн засгийн хөгжлийн төвийн төлөөлөгчид айлчиллаа.

Монголын бүтээмжийн төв /МБТ/ нь Азийн бүтээмжийн байгууллага /АББ/-ын дэмжлэгтэйгээр [...]

2019-02-22T03:28:49+00:00