Солонгосын бүтээмжийн төвийн төлөөлөгчийн Монгол улсад хийсан айлчлал

Монголын бүтээмжийн төв нь Азийн бусад орны бүтээмжийн төвүүдтэй хамтран [...]