“Бизнесийн төгөлдөршилд суурилсан бүтээмжийн менежментийн тогтолцоо” сэдэвт 17 дахь удаагийн бүтээмжийн мэргэжилтэн бэлтгэх ахисан шатны сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Монголын Бүтээмжийн Төв нь Азийн бүтээмжийн байгууллагатай хамтран 2018 оны [...]

2019-02-22T03:49:10+00:00

“Жижиг дунд үйлдвэрүүдэд зориулсан менежментийн инноваци” сэдэвт олон улсын зайны сургалт зохион байгуулагдлаа.

2018 оны 9 сарын 3-6-ны өдрүүдэд Азийн бүтээмжийн байгууллага, Монголын [...]

2019-02-22T06:06:06+00:00