“Хүнсний аюулгүй байдлын талаарх дэлхийн чиг хандлага – дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх нь” сэдэвт ОУ-ын зайны сургалт зохион байгуулагдлаа.

Монголын бүтээмжийн төв (МБТ) нь Азийн бүтээмжийн байгууллага (АББ)-тай хамтран [...]