Туршлага судлах аялал: инновацийн менежмент, аж үйлдвэржилтийн 4,0 хувьсал ба бүтээмж дээшлүүлэх нь

БНСУ-д инновацийн менежмент, аж үйлдвэржилтийн 4,0 хувьслыг эрчимтэй хэрэгжүүлж,  улс [...]

2019-02-22T03:28:04+00:00

“Хүнс, хөдөө аж ахуйн бизнесийн хог хаягдлын менежмент” сэдэвт ОУ-ын зайны сургалт зохион байгуулагдлаа.

МБТ нь 2018 оны 12 сарын 11-14-ний өдрүүдэд “Хүнс, хөдөө [...]

2019-02-22T06:11:37+00:00