ХАА-н зохистой дадлыг нэвтрүүлснээр хүнсний аюулгүй байдлын нэг баталгаа болно.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас 2018 онд 21 аймаг, нийслэлийн төмс, [...]