Монголын бүтээмжийн төвийн жил бүр зохион байгуулдаг “Бүтээмжийн мэргэжилтэн” бэлтгэх анхан шатны вакуум сургалт 2019 оны 04 сарын 15-19-ний өдрүүдэд 21 дэх жилдээ зохион байгуулагдах гэж байгаа тул та бүхнийг өргөнөөр хамрагдахыг урьж байна.