“Бүтээмжийн мэргэжилтэн бэлтгэх” 21 дэх удаагийн вакуум сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Монголын бүтээмжийн төвөөс жил бүр зохион байгуулдаг "Бүтээмжийн мэргэжилтэн бэлтгэх" [...]

2019-04-22T04:35:07+00:00

Тэргүүн туршлагаас хуваалцсан байгууллагууддаа баярлалаа.

Монголын бүтээмжийн төвөөс жил бүр зохион байгуулдаг "Бүтээмжийн мэргэжилтэн бэлтгэх" [...]

2019-04-22T04:08:50+00:00

21 дэх удаагийн “Бүтээмжийн мэргэжилтэн” бэлтгэх вакуум сургалт амжилтай эхэллээ.

21 дэх удаагийн "Бүтээмжийн мэргэжилтэн" бэлтгэх вакуум сургалт амжилтай эхэллээ. [...]

2019-04-22T03:47:30+00:00

Азийн бүтээмжийн байгууллагын Дарга нарын 61 дэх удаагийн хурал 2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр Манила хотноо амжилттай эхэллээ.

Азийн бүтээмжийн байгууллагын Дарга нарын 61 дэх удаагийн хурал 2019 [...]

2019-04-22T03:49:00+00:00