“Ухаалаг үйлдвэрлэл”, “Ухаалаг ХАА”-г хөгжүүлэх талаар хамтран ажиллахаар харилцан ойлголцлолын санамж бичигт

Тайваний бүтээмжийн төвийн төлөөлөгчид АББ-ын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын [...]

2020-01-10T03:20:14+00:00

“Мэдлэг хуваалцах нээлттэй өдөрлөг” зохион байгуулагдана.

Азийн бүтээмжийн байгууллагаас зохион байгуулсан ОУ-ын сургалт, арга хэмжээнд Монголын [...]

2020-01-10T03:14:31+00:00