Хэрэгжүүлсэн төслүүд2019-02-19T07:50:09+00:00

Хэрэгжүүлсэн төслүүд

Монголын бүтээмжийн төв нь Чанарын менежементийн тогтолцоо ISO9001:2008/2015 Олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх төслийг дараах байгууллагуудад амжилттай хэрэгжүүлээд байна.