Бие даан суралцах сургалтанд бүртгүүлэх

Зурган дээр дарж зааврыг татаж авна уу.

Зурган дээр дарж зааврыг татаж авна уу.

2018 онд зохион байгуулагдах бие даан суралцах сургалтуудын жагсаалт

Д/д Код Сургалтын сэдэв Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа
1 17-AG-23-GE-DLN-A-03 Self-leaming e-Course on Food Safety Management (Advanced) 12/15/17 06/14/18
2 17-AG-23-GE-DLN-A-02 Self-learning e-Course on Agribusiness Management (Advanced) 12/15/17 05/14/18
3 17-AG-23-GE-DLN-A-04 Self-learning e-Course on Rural Entrepreneurship Development 09/11/17 02/10/18
4 15-AG-23-GE-TRC-A-02 Self-learning e-Course on Controlled-environment Agriculture 06/01/17 06/07/18
5 16-AG-23-GE-TRC-A-02 Self-learning e-Course on Good Agricultural Practices (GAP) 04/26/17 03/25/18
6 17-IN-06-GE-DLN-A-11 Self-leaming e-Course on Integrating Lean Manufacturing Systems and Industry 4.0 Concepts 01/01/18 12/31/18
7 17-IN-06-GE-DLN-A-10 Self-leaming e-Course on Sustainable, Resilience Supply Chain and Integration into Global Value Chain 01/01/18 12/31/18
8 17-IN-06-GE-DLN-A-02 Self-learning e-Course on Productivity Tools and Techniques (Basic) 04/01/17 12/31/18
9 17-IN-06-GE-DLN-A-03 Self-learning e-Course on Productivity Tools and Techniques (Advanced) 07/01/17 12/31/18
10 17-IN-06-GE-DLN-A-06 Self-learning e-Course on Climate Change Impacts and Adaptation (Basic) 07/01/17 12/31/18
11 17-IN-06-GE-DLN-A-05 Self-learning e-Course on Material Flow Cost Accounting (ISO14051) 07/01/17 12/31/18
12 17-IN-06-GE-DLN-A-04 Self-learning e-Course on Applying Green Productivity Based on ISO14001 Standards 07/01/17 12/31/18
13 17-IN-06-GE-DLN-A-01 Self-learning e-Course on the Occupational Health and Safety Management System (OHSAS 18001) 01/01/17 12/31/18