Азийн бүтээмжийн байгууллагын гишүүн улс орнуудын Бүтээмжийн төвийн дарга нарын 60 дахь удаагийн уулзалт, хурал 2019.10.22-24 ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

#APO warmly welcomes delegates to the 60th Workshop Meeting of Heads of NPOs.

Commencing October 22, 2019 in Taipei, the meeting discusses and plans new programs for member countries.