“Алсыг харъя – Органикийг сонгоё” уриатай “Органик хүнсний нэмүү өртгийн сүлжээ” сэдэвт сургалт амжилттай явагдаж байна.

Training on “Organic Production Value Chain” is commencing under the motto of “Think future, pick organic”.