Монголын бүтээмжийн төвөөс жил бүр зохион байгуулдаг “Бүтээмжийн мэргэжилтэн бэлтгэх” 21 дэх удаагийн вакуум сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.