Монголын Бүтээмжийн Төв нь 2019 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдөр Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХК-ийн удирдлагын багт Бүтээмжийн менежмент, Бизнесийн төгөлдөршлийн тогтолцоо, Манлайлал гэсэн сэдвүүдээр сургалт орж, SWOT шинжилгээ хийх болон байгууллагын алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлсийг тодорхойлох арга зүйд суралцлаа.