МБТ-ийн дэргэдэх МБТБаталгаажуулалтын Байгууллага нь АББ-ын Баталгаажсан Бүтээмжийн Мэргэжилтний баталгаажуулалтын хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж эхлээд байна. Монгол улсдаа хамгийн анхны баталгаажсан бүтээмжийн мэргэжилтнүүдийг баталгаажуулах ажлын сүүлийн шат буюу үнэлгээний ярилцлага амжилттай явагдаж байна.