Монголын бүтээмжийн төвийн Сингапур дах төлөөлөгч, Дижитал шилжилтийн бүс нутгийн тэргүүлэх зөвлөх Ноён. Аннди Лианыг танилцуулж байна.
Бүтээмжийн судалгаа, үйлчилгээний чиглэлүүд:
– Инноваци, Юмсын интернет, Хиймэл оюун ухааны мэдлэг түгээгч
– Инноватор, ухаалаг зарчмын үндэсний хөгжүүлэгч
– Үндэсний болон салбар, нэгжийн дижитал шилжилтийн зөвлөх
Introducing the Chief Digital Advisor for MPO, Mr. Anndy Lian
Research and Service areas:
         – Create awareness;
         – Productivity through Digital Innovation such as Blockchain, IoT, AI
         – Positioning as an Innovator, Smart Nation, Smart Developer 
         – Subject matter expert on National Digitization