Орхон аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газарт явуулсан Процессийн хандлага ба дүн шинжилгээ, Тасралтгүй сайжруулат/Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ/, Эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээ ……… гэх сургалтууд маань ЗДТГ-ийн агентлагуудаас 80 гаруй ажилтан, албан хаагчид оролцож амжилтай болж өндөрлөлөө.