2014-2017 онуудад

Чанарын дугуйлангуудын туршлага судлах чуулга уулзалтыг зохион байгуулав

Удирдлагын нэгдмэл тогтолцоо сэдэвт АББ-ын загвар байгууллага бий болгох төсөл Шунхлай ХХК  дээр хэрэгжив

ДЦС-3 ТӨХК-д ЧУТ ISO9001:2008 олон улсын стандарт хэрэгжүүлэхэд зөвлөгөө өгч ажиллав

Материалын урсгал зардлын тооцоолол сэдэвт АББ-ын загвар байгууллага бий болгох төсөл Мөнхийн үсэг ХХК, Гүнгэрваа ХХК, Эрин цонхны үйлдвэрүүд дээр хэрэгжив

“Тоног төхөөрөмжийн иж ашиглалт” сэдвээр олон улсын семинар зохион байгуулав

Эрчим хүчний хэмнэлт сэдэвт АББ-ын загвар байгууллага бий болгох төсөл АПУ ХК, ТЭСО Корпораци, УБЦТС ТӨХК дээр хэрэгжив

“Бүтээмжийн төвүүдийн мэдлэгийн менежментийн тэргүүн туршлага” сэдэвт олон улсын семинарыг МУ-д зохион байгуулав

Олон улсын зайны сургалтын төв байгуулагдсан

“ЖДҮ-д зориулсан Чанарын Нэгдсэн удирдлага” сэдэвт олон улсын сургалтыг МУ-д зохион байгуулав