“Ургамал хамгааллын цогц арга” сэдэвт сургагч багшийн сургалт амжилттай явагдаж байна.