Тайваний бүтээмжийн төвийн төлөөлөгчид АББ-ын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын бүтээмжийн төвд зочиллоо. “Ухаалаг үйлдвэрлэл”, “Ухаалаг ХАА”-г хөгжүүлэх талаар хамтран ажиллахаар харилцан ойлголцлолын санамж бичигт МБТ-ийн Гүйцэтгэх захирал Я.Эрхэмбаяр, ТБТ-ийн Ерөнхийлөгч Доктор Пао-Чэнг Чанг нар гарын үсэг зурлаа.

CPC DELEGATES for BCBN on Strategic Planning for Productivity Enhancement through Innovation, Industry 4.0 and Agricultural transformation in Mongolia
Signing Ceremony of Memorandum of Understanding between MPO & CPC