Монголын бүтээмжийн төвийн харилцагч “Хөдөө аж ахуйн бирж” ТӨХХК-д 2019 оны 12-р сарын 02, 03-ны өдрүүдэд “Бүтээмж, чанар дээшлүүлэх хөтөлбөр” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.
#MPO