9-р сар, 2020

079 сар(9 сар 7)9:00 Үдээс өмнө11(9 сар 11)12:00 Үдээс хойш"Байгаль орчны менежмент" сэдэвт цахим сургалт

Илүү их

Дэлгэрэнгүй

Сургалтанд бүртгүүлэх http://mpo-org.mn/registration/

Монголын бүтээмжийн төв нь Азийн бүтээмжийн байгууллагатай хамтран Байгаль орчны менежментийг хэрэгжүүлэх, стандартын шаардлагуудыг хангах, дотоод аудитын арга барил, туршлагад суралцах зорилготой “Байгаль орчны менежмент” сэдэвт цахим сургалтыг зохион байгуулах гэж байна.
Хугацаа: 2020 оны 09 дүгээр сарын 07 – 09 дүгээр сарын 11 /5өдөр/
Сургагч багш: Байгаль орчны менежментийн чиглэлээр мэргэшсэн зөвлөх багш, судлаач бөгөөд АББ-ын эксперт
Тус сургалтад төвийн харилцагч байгууллагууд үнэ төлбөргүй хамрагдана.
Мөн шинээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байгууллагууд энэхүү сургалт болон 2020 онд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн дараах нэмэлт 2 цахим сургалтад үнэгүй хамрагдахаас гадна 2020 оны 09 сард зохион байгуулагдах “Чанарын менежментийн тогтолцооны ОУ-ын Лийд аудитор бэлтгэх” цахим, гэрчилгээт сургалтад хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр хамрагдах боломжтой болох юм:

– “Үйлчилгээний салбарын байгууллагуудад зориулсан ухаалаг үйлчилгээ ба технологи” сэдэвт цахим сургалт /2020 оны 11 сард 4 өдрийн сургалт/

Хугацаа

7 (Даваа) 9:00 Үдээс өмнө - 11 (Баасан) 12:00 Үдээс хойш

Leave A Comment