Монголын бүтээмжийн төв, Азийн бүтээмжийн байгууллага (АББ) болон Азийн хөгжлийн банкны институт-тай хамтран хэрэгжүүлж буй “Ухаалаг үйлчилгээ ба технологи” сэдэвт чадавх дээшлүүлэх цахим сургалт 4 өдрийн турш амжилттай явагдаж өндөрлөв. Тус сургалтад банкны болон төрийн үйлчилгээний байгууллагын нийт 40 гаруй оролцогч бүртгүүлэн оролцсон юм.