Дууссан төсөл


ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО ISO 9001:2015 ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Бүтээмж, чанарыг дээшлүүлэх арга замаар ISO 9001:2015 олон улсын стандартын шаардлагад нийцсэн Чанарын менежментийн тогтолцоо бүхий олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн БАТЛАМЖТАЙ компани болгоход бэлтгэх.

Хэзээ
Цаг
Оролцогч

--

365 цаг

99 хүн

A. Ерөнхий мэдээлэл ***

Цээж зураг:

Б. Байгууллага/ компанийн ерөнхий мэдээлэл ***

В. Бүтээмжийн Төсөл

Г. Оролцогчийн мэдээлэл ***

Шаардлагатай үед холбоо барих хүн
*** - заавал бөглөх талбарууд