Анхан шат


upcoming-events-img-1
76h / 25 people

Бүтээмжийн ойлголт, зарчмууд

Бүтээмжийн тухай ойлголт жил өнгөрөх тусам хувьсан өөрчлөгдөж зөвхөн үр ашгийн харьцаагаар хязгаарлагдах зүйл биш болсон

Details
upcoming-events-img-1
72h / 72 people
upcoming-events-img-1
20h / 20 people

quality circle

quality circle

Details
upcoming-events-img-1
24h / 72 people

internal audit

internal audit

Details
upcoming-events-img-1
99h / 100 people

КАЙЗЭН ХАНДЛАГА БА 7 АЛДАГДАЛ

1. КАЙЗЭН ХАНДЛАГА Кайзен гэдэг нь Япон үг бөгөөд сайжруулах өөрөөр хэлбэл илүү сайн болгохын тулд өөрчлөх гэсэн утгатай юм. Гол философи нь үйлдвэрлэлийн, инженерингийн, бизнесийн, менежментийн процессуудыг байнга тасралтгүй сайжруулах зорилгоор гаргасан янз бүрийн санааг цуглуулан хэрэгжүүлэх юм. Бизнесийн байгууллагад дээд удирдлагаасаа авахуулаад хамгийн доод түвшний ажилчид хүртэл ямар нэгэн функцийг улам сайжруулах тал дээр санал гаргаж хэрэглэдэг. Кайзен нь Дэлхийн Хоёрдугаар дайны дараа японы хэдэн бизнесийн компаниудад тус системыг нэвтрүүлэн улмаар Амеркийн чанарын удирдлагын хэсэг багш нар тус улсад анх танилцсанаас хойш дэлхий дахинд хэрэглэгддэг нэр томъёо болсон юм.

Details
upcoming-events-img-1
2h / 10 people

Statistic 7 tool

innovation management

Details
upcoming-events-img-1
5h / 5 people

5s

5s

Details
upcoming-events-img-1
25h / 25 people

7 wastes

7 wastes

Details
upcoming-events-img-1
24h / 24 people

productivity measurement

productivity measurement

Details
upcoming-events-img-1
23h / 23 people

.LMC

.LMC

Details
upcoming-events-img-1
25h / 25 people

Process approach

Process approach

Details
upcoming-events-img-1
24h / 24 people

benchmarking

benchmarking

Details
upcoming-events-img-1
24h / 24 people
upcoming-events-img-1
25h / 25 people

public sector productivity

public sector productivity

Details