АББ-н Баталгаажсан Мэргэжилтэн болох

Таныг азын бүтээмжийн байгууллагын гэрчилгээтэй баталгаажсан бүтээмжийн мэргэжилтэй болохыг урьж байна. Та анкетыг татаж авч мэдээллээ оруулан info@mpo-org.mn мэйлд илгээнэ үү.