Тэргүүн туршлага

Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ

Бүтээмжийн тэргүүн туршлага уралдаанд

Л.Уранцэцэг Г.Эрдэнэдаьваа

Тэргүүн туршлага

ОРХОН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН
ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Бүтээмжийн тэргүүн туршлага уралдаанд

Туршлага судлах Видео үзэх

Тэргүүн туршлага

ДУЛААНЫ ГУРАВДУГААР ЦАХИЛГААН СТАНЦ ТӨХК

Сайн саналын сайн туршлага

Туршлага судлах

Тэргүүн туршлага

ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ ТӨХК

Бүтээмж дээшлүүлэх арга хэрэгслийн үр дүн

Туршлага судлах Видео үзэх

Тэргүүн туршлага

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ"
Баяжуулах үйлдвэр

Бүтээмж чанарын дугуйлангийн үйл ажиллагаа

Туршлага судлах

3