Анхан шат


upcoming-events-img-1
76ц / 25 хүн

Бүтээмжийн ойлголт, зарчмууд

Бүтээмжийн тухай ойлголт жил өнгөрөх тусам хувьсан өөрчлөгдөж зөвхөн үр ашгийн харьцаагаар хязгаарлагдах зүйл биш болсон

Дэлгэрэнгүй