• Хашбаатар Даваасүрэн

  Баталгаажсан бүтээмжийн мэргэжилтэн
 • Сертификат №: PS000015
 • хүчэнтэй хугацаа: 2021-02/2024-02
 • ШУТИС-ЭХС Магистр 2014-2016
 • Улаанбаатар хот СХД
 • Төрсөн он: 1991
 • Салбарын туршлага:
 • сертификатыг татаж авах>
 • MPO

  Бидэнтэй нэгдхийг хүсвэл

  Бүртгүүлнэ үү.