Дууссан төсөл


КАЙЗЭН САНАЛЫН СИСТЕМИЙН АРГЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааны явцад гарч буй бүтээмж чанарыг бууруулдаг нэмүү өртөг бий болгохгүй алдаануудыг илрүүлэх, бууруулах, улмаар арилгах, гүйцэтгэлийг алхам алхмаар, тасралтгүй сайжруулах кайзэн аргыг хэрэгжүүлэх оршино.

I. Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

II. Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

Төслийн хүрээнд ямар асуудлыг шийдвэрлэхийг хүсч байна вэ?
Ямар төрлийн бизнесийн зөвлөгөө шаардлагатай байна вэ?
Дээрх зөвлөгөөг авснаар танай компани ямар үр дүн хүлээж байна вэ?
Танай компанийг төлөөлж төслийг хариуцах хүн: